Hiển thị kết quả duy nhất

Bioreactor, Fermentor

Hệ thống lên men 200 lit ( Fermentor 200 litter) Model: BRC2000-BMB Tank lên men được chế tạo bằng thép…
Hệ thống lên men 30 lit ( Fermentor 60 litter) Model: BRC60-BMB Tank lên men được chế tạo bằng thép…
Hệ thống lên men 60 lit ( Fermentor 60 litter) Model: BRC60-BMB Tank lên men được chế tạo bằng thép…
-38%
Hệ thống lên men 50 lit ( Fermentor 50 litter) Model: BMB-BRC50 Tank lên men được chế tạo bằng thép… 500
Hệ thống lên men 1000 lit ( Fermentor 1000 litter) Model: BRC1000-BMB Tank lên men được chế tạo bằng thép…
Hotline: 0987890002