Cách phòng trị bệnh trên Tôm hiệu quả bằng Chế phẩm sinh học EM
Tin tức - bài viết Bonmuabiotech 16/09/2017

Cách phòng trị bệnh trên Tôm hiệu quả bằng Chế phẩm sinh học EM Chế phẩm EM gồm những chủng vi sinh vật hữu hiệu nhưng có tỷ lệ cao những nhóm phân giải mạnh Protein và tinh bột và thức ăn thừa ở đáy hồ ,[...]

Hotline: 0987890002